ABC turysty

ABC przezornego turysty

A B C

PRZEZORNEGO TURYSTY

 

Przed wyborem każdego wyjazdu:

 • Sprawdź, czy organizator figuruje w rejestrze Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych www.turystyka.gov.pl i czy posiada aktualne ubezpieczenie.
 • Zweryfikuj jego wiarygodność, kontaktując się z Izbą Turystyki z jego regionu czy inną organizacją branżową, dowiedz się, czy jest jej członkiem, pamiętając o tym, że Izby weryfikują swoich członków.
 • Pamiętaj o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o dodatkowych. Zawsze potwierdź, czy jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową
  i w jakim zakresie. Pamiętaj o zwyżkach przy chorobach przewlekłych, możliwości ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji
  z imprezy czy innych opcjach proponowanych przez ubezpieczycieli.
 • Dokładnie zweryfikuj proponowaną Ci ofertę, sprawdź świadczenia nią objęte, dopytaj o dodatkowe koszty, sprecyzuj standard, program i rodzaj transportu.
 • Zanim dokonasz zgłoszenia udziału w imprezie i podpiszesz umowę, dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami uczestnictwa
  w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży – organizatora. Zachowaj folder, ulotkę lub kopię oferty ze strony
  internetowej wykupionej przez Ciebie imprezy turystycznej.
 • Pamiętaj, dokonując wpłaty przelewem na konto organizatora lub agenta, zachowaj potwierdzenie dokonania transakcji. Jeśli płacisz
  gotówką, organizator lub agent ma obowiązek wystawić dowód wpłaty (faktura, rachunek, paragon fiskalny).

 

Zanim wyślesz swoje dziecko na wycieczkę, kolonię, zieloną szkołę czy zimowisko, upewnij się: Z KIM JEDZIE i kto jest odpowiedzialny za ten wyjazd:

 • Każdorazowo poproś przedstawiającego ofertęKażdorazowo poproś przedstawiającego ofertę nauczyciela o podanie organizatora wyjazdu oraz przedstawienie szczegółowego programu,
  zakresu świadczeń objętych ceną i standardu zapewnionego przez organizatora.
 • Pamiętaj, nie zawsze impreza organizowana przez osobę, którą znasz (trenera, nauczyciela, koleżankę z pracy, osobę duchowną,
  przewodnika, pilota, z którym już jechałeś), nie musi być udana. Jego oferta wcale nie musi być tańsza, może jednak nieść
  za sobą nieporozumienia w przypadku zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia, rozliczeń finansowych itp.
 • Korzystając z usług licencjonowanych organizatorów, współpracujesz z profesjonalistami znającymi przepisy, świadomymi odpowiedzialności
  i wyposażonymi w zabezpieczenia w postaci gwarancji czy polisy ubezpieczeniowej organizatora.
 • Wzwiązku z obowiązującymi przepisami jedynie licencjonowane biura podlegają kontroli właściwych służb i urzędów (Kuratorium, Sanepid itd.). Sprawdź zatem, czy organizator wyjazdu, w którym uczestniczyć ma Twoje dziecko, dopełnił obowiązku zgłoszenia kolonii, zimowiska
  w kuratorium i czy znajdziesz ten wyjazd w dostępnym na kuratoryjnej stronie zestawieniu https://www.kuratorium.wroclaw.pl
 • Pamiętaj, że impreza organizowana non profit przez różnego rodzaju Organizacje, Fundacje, Parafie, Szkoły, Kluby nie zwalnia organizatora z wystawienia dowodu wpłaty.
 • Jeśli masz wątpliwość dotyczącą sprawności środka transportu czy trzeźwości kierowcy, zawsze możesz porozumieć się
  z odpowiednimi służbami, które skontrolują pojazd przed wyruszeniem w trasę http://www.gitd.gov.pl/
 • Więcej na stronie http://www.bezpiecznekolonieiobozy.pl

 

KORZYŚCI DLA DYREKCJI SZKOŁY, UCZNIÓW I RODZICÓW PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM PODRÓŻY

 • Zlecenie przygotowania i realizacji wycieczki szkolnej, imprezy turystycznej do Biura Podróży posiadającego zgodę Marszałka Województwa na realizację usług turystycznych (wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI) gwarantuje profesjonalną organizację wyjazdu bez konieczności bezpośredniego zawierania umów z podwykonawcami (zakwaterowanie, wyżywienie, transport usługi pilockie i przewodnickie itp.).
 • Szkoła i uczniowie korzystający z usług Biura Podróży są objęci przed wyjazdem i w trakcie pobytu Gwarancją Ubezpieczeniową, której beneficjentem jest Marszałek Województwa. W przypadku niewypłacalności uniemożliwiającej powrót uczestników do kraju czy realizację imprezy – jedynie licencjonowany organizator dysponuje zagwarantowanymi środkami na powrót turystów do kraju i zwrot wpłat za imprezę.
 • Biura podróży zrzeszone w organizacjach turystycznych na bieżąco informowane są o zmianach w przepisach dotyczących każdego aspektu organizowanej imprezy, a tym samym wynikających z nich obowiązkach.
 • Biura Turystyczne zrzeszone w Dolnośląskiej Izbie Turystyki ściśle współpracują w zakresie dbałości o bezpieczeństwo wypoczynku uczniów w kraju i za granicą z Kuratorium Oświaty, Policją Państwową, Państwową Inspekcją Ruchu Drogowego, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Celnym, Urzędem Paszportowym, Strażą Graniczną i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.