ABC przezornego turysty

 

 

Przed wyborem każdego wyjazdu:

 • Sprawdź, czy organizator figuruje w rejestrze Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych www.turystyka.gov.pl i czy posiada aktualne ubezpieczenie.
 • Zweryfikuj jego wiarygodność, kontaktując się z Izbą Turystyki z jego regionu czy inną organizacją branżową, dowiedz się, czy jest jej członkiem, pamiętając o tym, że Izby weryfikują swoich członków.
 • Pamiętaj o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o dodatkowych. Zawsze potwierdź, czy jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową
  i w jakim zakresie. Pamiętaj o zwyżkach przy chorobach przewlekłych, możliwości ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji
  z imprezy czy innych opcjach proponowanych przez ubezpieczycieli.
 • Dokładnie zweryfikuj proponowaną Ci ofertę, sprawdź świadczenia nią objęte, dopytaj o dodatkowe koszty, sprecyzuj standard, program i rodzaj transportu.
 • Zanim dokonasz zgłoszenia udziału w imprezie i podpiszesz umowę, dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami uczestnictwa
  w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży – organizatora. Zachowaj folder, ulotkę lub kopię oferty ze strony
  internetowej wykupionej przez Ciebie imprezy turystycznej.
 • Pamiętaj, dokonując wpłaty przelewem na konto organizatora lub agenta, zachowaj potwierdzenie dokonania transakcji. Jeśli płacisz
  gotówką, organizator lub agent ma obowiązek wystawić dowód wpłaty (faktura, rachunek, paragon fiskalny).

 

Zanim wyślesz swoje dziecko na wycieczkę, kolonię, zieloną szkołę czy zimowisko, upewnij się: Z KIM JEDZIE i kto jest odpowiedzialny za ten wyjazd:

 • Każdorazowo poproś przedstawiającego ofertęKażdorazowo poproś przedstawiającego ofertę nauczyciela o podanie organizatora wyjazdu oraz przedstawienie szczegółowego programu,
  zakresu świadczeń objętych ceną i standardu zapewnionego przez organizatora.
 • Pamiętaj, nie zawsze impreza organizowana przez osobę, którą znasz (trenera, nauczyciela, koleżankę z pracy, osobę duchowną,
  przewodnika, pilota, z którym już jechałeś), nie musi być udana. Jego oferta wcale nie musi być tańsza, może jednak nieść
  za sobą nieporozumienia w przypadku zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia, rozliczeń finansowych itp.
 • Korzystając z usług licencjonowanych organizatorów, współpracujesz z profesjonalistami znającymi przepisy, świadomymi odpowiedzialności
  i wyposażonymi w zabezpieczenia w postaci gwarancji czy polisy ubezpieczeniowej organizatora.
 • Wzwiązku z obowiązującymi przepisami jedynie licencjonowane biura podlegają kontroli właściwych służb i urzędów (Kuratorium, Sanepid itd.). Sprawdź zatem, czy organizator wyjazdu, w którym uczestniczyć ma Twoje dziecko, dopełnił obowiązku zgłoszenia kolonii, zimowiska
  w kuratorium i czy znajdziesz ten wyjazd w dostępnym na kuratoryjnej stronie zestawieniu https://www.kuratorium.wroclaw.pl
 • Pamiętaj, że impreza organizowana non profit przez różnego rodzaju Organizacje, Fundacje, Parafie, Szkoły, Kluby nie zwalnia organizatora z wystawienia dowodu wpłaty.
 • Jeśli masz wątpliwość dotyczącą sprawności środka transportu czy trzeźwości kierowcy, zawsze możesz porozumieć się
  z odpowiednimi służbami, które skontrolują pojazd przed wyruszeniem w trasę http://www.gitd.gov.pl/
 • Więcej na stronie http://www.bezpiecznekolonieiobozy.pl

 

KORZYŚCI DLA DYREKCJI SZKOŁY, UCZNIÓW I RODZICÓW PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM PODRÓŻY

 • Zlecenie przygotowania i realizacji wycieczki szkolnej, imprezy turystycznej do Biura Podróży posiadającego zgodę Marszałka Województwa na realizację usług turystycznych (wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI) gwarantuje profesjonalną organizację wyjazdu bez konieczności bezpośredniego zawierania umów z podwykonawcami (zakwaterowanie, wyżywienie, transport usługi pilockie i przewodnickie itp.).
 • Szkoła i uczniowie korzystający z usług Biura Podróży są objęci przed wyjazdem i w trakcie pobytu Gwarancją Ubezpieczeniową, której beneficjentem jest Marszałek Województwa. W przypadku niewypłacalności uniemożliwiającej powrót uczestników do kraju czy realizację imprezy – jedynie licencjonowany organizator dysponuje zagwarantowanymi środkami na powrót turystów do kraju i zwrot wpłat za imprezę.
 • Biura podróży zrzeszone w organizacjach turystycznych na bieżąco informowane są o zmianach w przepisach dotyczących każdego aspektu organizowanej imprezy, a tym samym wynikających z nich obowiązkach.
 • Biura Turystyczne zrzeszone w Dolnośląskiej Izbie Turystyki ściśle współpracują w zakresie dbałości o bezpieczeństwo wypoczynku uczniów w kraju i za granicą z Kuratorium Oświaty, Policją Państwową, Państwową Inspekcją Ruchu Drogowego, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Celnym, Urzędem Paszportowym, Strażą Graniczną i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.